VÝSTAVBA ENERGOCENTRA

Jednou z najvýznamnejších referencií spoločnosti ILD je generálna dodávka technológie na kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla s fluidným kotlom spaľujúcim 100 % peliet z rastlinnej biomasy.

Výstavba projektu ,,MOSTEK Energo – Energocentrum Mostek“ prebiehala v rokoch 2012-2014. výrobu pary turbínových parametrov zabezpečuje kotol dodaný spoločnosťou Kovosta-Fluid a.s., ide o kotol so stacionárnou fluidnou vrstvou. Kotol je schopný spaľovať 100 % peliet z fytomasy s nízkou teplotou tavenia popola. Výroba splňuje všetky emisné limity požadované legislatívou.

Základné technické parametre:

  • Menovitý parný výkon kotla – 22,5 t/hod;
  • Menovitý tlak prehrievanej pary – 3,95 MPa;
  • Menovitá teplota prehriatej pary – 415 °C;
  • Účinnost kotle –> 90%;
  • Výkon generátoru– 4,9 MWe;
  • Dodávka tepla pre externú spotrebu – 2,45 MWt;