REALIZÁCIE EKOLOGICKÝCH
PROJEKTOV

Inžiniering a poradenstvo, projekčné práce

Výroba, zabezpečovanie dodávok

Montáž alebo šéfmontáž dodávaných zariadení

Garančný a pogarančný servis

SPOLOČNOSŤ ILD

Spoločnosť ILD pôsobí v odbore priemyselnej filtrácie od roku 1990 a zaoberá sa nie len odlučovaním tuhých znečisťujúcich látok ale tak isto znižovaním plynných emisií vrátane záchytu a katalytického spaľovania prchavých organických látok. ILD ponúka celú radu služieb či už jednotlivo alebo v požadovanom rozsahu.
Prehrať video

Naše Služby

Spoločnosť ILD pôsobí v oblasti výstavby strojno-technologických zariadení
a celkov v rôznych odvetviach priemyslu.